Het Kenniscentrum Drones stimuleert samenwerking. We laten ons daarbij leiden door kennisdeling, probleemoplossende inbreng en creativiteit.